پالت چوبی
و تخته پالت


پالت چوبی یک ابزار برای حمل و نقل مسطح می‌باشد. با استفاده از پالت چوبی زمانی که محصولات توسط ماشین های حمل بار و دستگاه های مربوطه بالا برده می‌شود، در یک حالت پایدار باقی خواهند ماند و باعث ریزش و از بین رفتن نظم بین محصولات نخواهد شد. یک پالت چوبی باعث می‌شود که مدیریت و ذخیره سازی محصولات راحت تر گردد و در نتیجه می‌توان گفت یک که پایه و اساس در ساختار محصولات می‌باشد. اکثر پالت های چوبی به راحتی قادر به حمل هزار کیلوگرم محصول می‌باشد. امروزه بیش از نیم میلیارد در سال تولید این پالت ها می‌باشد. سازمان ها و کارخانجات با استفاده از پالت های چوبی می‌توانند مقدار زیادی از هزینه های حمل و نقل و ذخیره سازی محصولات خود را کاهش دهند.


 
 
پالت چوبی و تخته پالت